Sztandar koła

MEDAL ODZNACZENIE DATA / nr nadania
Złom 27.11.2002 nr nadania: 54741/KŁ/02
Medal Św. Huberta 15.12.1993 nr nadania: 149/K/93