Sztandar koła

MEDAL ODZNACZENIE DATA
Złom 1994
Medal Św. Huberta 2003