Dokumenty historyczne

Ustawa Powiatowego Klubu Myśliwych na powiat lubawski z dnia 25 lipca 1923 r. wraz z informacją o zapisaniu naszego koła do rejestru Stowarzyszeń pod nr 6 dnia 2 kwietnia 1924 r. Rejestracji Klubu dokonał Podsekretarz Sądu Powiatowego – Zieliński. Za zgodność podpisali Leon Brasse – prezes oraz Władysław Ast – sekretarz/skarbnik.


Regulamin członków czynnych Powiatowego Klubu Myśliwych na powiat lubawski z dnia 25 lipca 1923 r. (załącznik do „Ustawy”)


Regulamin polowań klubowych Powiatowego Klubu Myśliwych na powiat lubawski z dnia 25 lipca 1923 r. (załącznik do „Ustawy”)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Czasopismo „Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie” – wydanie nr 20 – Listopad 1923 r., w którym znajduje się informacja o zebraniu założycielskim Klubu Myśliwych na Powiat Lubawski, na którym wybrane zostały pierwsze władze Koła.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Czasopismo „Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie” – wydanie nr 2 – Styczeń 1924 r., w którym znajduje się opis pierwszych polowań organizowanych przez Klub Myśliwych z Lubawy.

 


Orędownik publiczny nr 10 z dnia 19 kwietnia 1924 r. pozycja 271 informacja o wpisaniu naszego Koła do rejestru Stowarzyszeń.


Orędownik publiczny nr 21 z dnia 6 września 1924 r. pozycja 489 – informacja o zmianie w zarządzie klubu.


Łowiec Polski z dnia 1 grudnia 1924 r. (wyciąg) – informacja o przyjęciu naszego koła w Poczet Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Delegat z Lubawy – Robert Zawadzki.


Orędownik publiczny nr 33 z dnia 29 października 1927 r. pozycja 909 – informacja o zmianie w zarządzie klubu.


Kalendarz myśliwski z 1930 r. pod redakcją Juliana Ejsmonda (wyciąg). W wykazie Towarzystw i Kół zrzeszonych w Polskim Związku Stowarzyszeń Łowieckich na stronie 199 pod poz. 18 został wymieniony Powiatowy Klub Myśliwych – Lubawa

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Sprawozdanie zarządu Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich za 1930 r. (wyciąg) strona nr 7 – informacja, że na mocy uchwały Zarządu Związku z dnia 12 marca 1930 r. skreślono  Powiatowy Klub Myśliwych na powiat lubawski z listy Stowarzyszeń Związkowych.


Łowiec Polski nr 24 z dnia 20 sierpnia 1935 r. (wyciąg) strona 474 – sprawozdania delegatów powiatowych z powiatu Lubawa (wzmianka o naszym kole).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Łowiec Polski nr 1 z m-ca marzec/kwiecień 1946 r. (wyciąg), w którym opublikowano odezwę do myśliwych z dnia 1 września 1939 r. w związku z wybuchem wojny i zawieszeniem działalności Polskiego Związku Łowieckiego na czas działań wojennych.