Aktualni

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja w kole
1 Babski Edmund
2 Borowiec Jan
3 Chęć Daniel POGOTOWIE POSTRZAŁKOWE
4 Cyglicki Rafał
5 Dziomba Stanisław
6 Filarski Andrzej
7 Filarski Krzysztof
8 Filarski Szymon
9 Filarski Tomasz
10 Flaszyński Maciej
11 Groszkowski Brunon CZŁONEK HONOROWY KOŁA
12 Groszkowski Julian CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
13 Jurkiewicz Józef
14 Kisiel Jan SKARBNIK KOŁA
15 Licznerski Franciszek CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
16 Ługiewicz Piotr
17 Ługiewicz Stanisław
18 Maza Bartosz
19 Mierzyński Janusz PODŁOWCZY KOŁA
20 Mierzyński Marek
21 Nidzworski Józef
22 Niewielski Łukasz SEKRETARZ KOŁA
23 Nowakowski Dawid DELEGAT KOŁA NA OZD 2023-2028 ŁOWCZY KOŁA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, ADM. STR. WWW SĘDZIA I INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE
24 Olech Jan
25 Olech Zbigniew
26 Orzechowski Kazimierz
27 Piszczatowski Wojciech PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ SĘDZIA I INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE
28 Przechodzki Kamil
29 Rolkowski Andrzej
30 Sontowski Dariusz
31 Sosiński Stanisław CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
32 Wiśniewski Damian
33 Wiśniewski Jan
34 Wiśniewski Jarosław DELEGAT KOŁA NA OZD 2023-2028 PREZES KOŁA, KRONIKARZ, INST. KYNOLOGII, ADM. STR. WWW.
35 Woźniak Krzysztof
36 Wrzesiński Jan
37 Wrzesiński Jarosław
38 Zegadło Karol