Aktualni

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja w kole
1 Babski Edmund
2 Borowiec Jan
3 Chęć Daniel WAŻENIE ZWIERZYNY, POGOTOWIE POSTRZAŁKOWE
4 Cyglicki Rafał
5 Dziomba Stanisław
6 Filarski Andrzej CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
7 Filarski Krzysztof
8 Filarski Szymon
9 Filarski Tomasz
10 Flaszyński Maciej
11 Groszkowski Brunon CZŁONEK HONOROWY KOŁA
12 Groszkowski Janusz
13 Groszkowski Julian SKARBNIK KOŁA
14 Grzonkowski Stanisław CZŁONEK HONOROWY KOŁA
15 Jurkiewicz Józef
16 Kisiel Jan
17 Licznerski Franciszek CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
18 Ługiewicz Piotr
19 Ługiewicz Stanisław
20 Maza Bartosz
21 Mierzyński Janusz PODŁOWCZY KOŁA
22 Mierzyński Marek
23 Nidzworski Józef
24 Niewielski Łukasz SEKRETARZ KOŁA
25 Nowakowski Dawid ŁOWCZY KOŁA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, ADM. STR. WWW SĘDZIA I INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE
26 Olech Jan
27 Olech Zbigniew
28 Orzechowski Kazimierz
29 Piszczatowski Wojciech SĘDZIA I INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE
30 Przechodzki Kamil
31 Rolkowski Andrzej
32 Sontowski Dariusz
33 Sosiński Stanisław PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
34 Wiśniewski Damian
35 Wiśniewski Jan
36 Wiśniewski Jarosław PREZES KOŁA, KRONIKARZ, INST. KYNOLOGII, ADM. STR. WWW.
37 Woźniak Krzysztof
38 Wrzesiński Jan
39 Wrzesiński Jarosław
40 Zegadło Karol