Aktualni

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja w kole
1 Babski Edmund
2 Borowiec Jan
3 Chęć Daniel POGOTOWIE POSTRZAŁKOWE
4 Cyglicki Rafał
5 Dziomba Stanisław
6 Filarski Andrzej
7 Filarski Krzysztof
8 Filarski Szymon
9 Filarski Tomasz
10 Flaszyński Maciej
11 Groszkowski Brunon CZŁONEK HONOROWY KOŁA
12 Groszkowski Janusz
13 Groszkowski Julian CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
14 Jurkiewicz Józef
15 Kisiel Jan SKARBNIK KOŁA
16 Licznerski Franciszek CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
17 Ługiewicz Piotr
18 Ługiewicz Stanisław
19 Maza Bartosz
20 Mierzyński Janusz PODŁOWCZY KOŁA
21 Mierzyński Marek
22 Nidzworski Józef
23 Niewielski Łukasz SEKRETARZ KOŁA
24 Nowakowski Dawid DELEGAT KOŁA NA OZD 2023-2028 ŁOWCZY KOŁA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, ADM. STR. WWW SĘDZIA I INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE
25 Olech Jan
26 Olech Zbigniew
27 Orzechowski Kazimierz
28 Piszczatowski Wojciech PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ SĘDZIA I INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO ORAZ PROWADZĄCY STRZELANIE
29 Przechodzki Kamil
30 Rolkowski Andrzej
31 Sontowski Dariusz
32 Sosiński Stanisław CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
33 Wiśniewski Damian
34 Wiśniewski Jan
35 Wiśniewski Jarosław DELEGAT KOŁA NA OZD 2023-2028 PREZES KOŁA, KRONIKARZ, INST. KYNOLOGII, ADM. STR. WWW.
36 Woźniak Krzysztof
37 Wrzesiński Jan
38 Wrzesiński Jarosław
39 Zegadło Karol