Zarząd historyczny

Zarządy Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie :

Spotkanie założycielskie – 14 wrzesień 1923 r.

Rejestracja sądowa Klubu – 2 kwietnia 1924 r.

Powiatowy Klub Myśliwych na powiat lubawski z siedzibą w Lubawie (pierwsza nazwa Koła)– skład zarządów: 1923-1939

Skład Zarządu Klubu: wrzesień 1923 r. (źródło – Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie  1923 listopad – nr 20) :

Aleksander Łukaszewski kupiec z Lubawy – Przewodniczący
Mieczysław Graduszewski rolnik ze Złotowa – Z-ca przewodniczącego
Władysław Ast  kupiec z Lubawy – Sekretarz
Alfons Kikul rolnik ze Zwiniarza – Z-ca sekretarza
Alojzy Bielecki kupiec z Lubawy – Skarbnik

Władysław Marcinkowski – rolnik z Byszwałdu,  Artur Bloch – rolnik z Lubawy, Antoni Lewalski z e Złotowa (ławnicy)

Skład Zarządu Klubu: wrzesień 1924 r. :

Aleksander Łukaszewski z Lubawy – Prezes
Władysław Marcinkowski z Byszwałdu – z-ca Prezesa
Władysław Ast  z Lubawy – Sekretarz
Wiktor Myszkowski z Lubawy – Z-ca sekretarza

Skład Zarządu Klubu: październik  1927 r.:

Dr Leon Brasse z Lubawy – Prezes
Juljan Truszczyński z Lubawy – z-ca Prezesa
Władysław Ast  z Lubawy – Sekretarz
Antoni Sarnowski ze Złotowa – z-ca sekretarza

Brak dostępnych informacji o składach Zarządu w kolejnych latach, aż do wybuchu wojny.

Skład komisji rewizyjnej: (niepotwierdzony dokumentami)
Kaszubowski Jan – przewodniczący
Marcinkowski Franciszek – członek
Kaczorowski Władysław – członek

31.08.1939 r. – zawieszenia działalności w okresie II wojny światowej
1945-1952 r. – organizacja tylko i wyłącznie polowań prywatnych
29.10.1952 r. – wydanie dekretu o prawie łowieckim, który likwiduje organizację polowań prywatnych
04.07.1953 r. – założenie Koła Łowieckiego Lubawa
24.09.1954 r. – zostają podpisane umowy dzierżawne i od tej daty można polować legalnie

Skład Zarządu Koła Łowieckiego Lubawa: 1953r.-1956r.
Idziak Wincenty – przewodniczący
Przykłota Józef – łowczy
Łącki Jan – sekretarz
Skrzoska Jan – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Falkowski Leon – przewodniczący
Górnowicz Stanisław – członek
Trawiński Paweł – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego Lubawa: 1956r.-1959r.
Dias Henryk – przewodniczący
Przykłota Józef – łowczy
Wiśniewski Stefan – sekretarz
Groszkowski Brunon – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Seroczyński Bernard – przewodniczący
Górnowicz Stanisław – członek
Trawiński Paweł – członek

W dniu 14.12.1959r. Powstaje nowe Koło Łowieckie „Ryś” w Rożentalu.

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1959r.-1961r.
Górnowicz Stanisław – przewodniczący
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Groszkowski Brunon – sekretarz
Kozłowski Cyryl – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Seroczyński Bernard – przewodniczący
Rolkowski Tadeusz – członek
Nidźworski Leon – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1961r.-1964r.
Górnowicz Stanisław – przewodniczący
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Szulc Józef – sekretarz
Groszkowski Brunon – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Nidźworski Leon – przewodniczący
Mikołajczyk Józef – członek
Fleran Alojzy – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1964r.-1967r.
Górnowicz Stanisław – przewodniczący
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Seroczyński Bernard – sekretarz
Kozłowski Cyryl – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Nidźworski Leon – przewodniczący
Mikołajczyk Józef – członek
Fleran Alojzy – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1967r.-1971r.
Górnowicz Stanisław – przewodniczący
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Rolkowski Tadeusz – sekretarz
Groszkowski Brunon – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Duda Edward – przewodniczący
Seroczyński Bernard – członek
Ankiewicz Bronisław – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1971r.-1975r.
Górnowicz Stanisław – przewodniczący
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Rolkowski Tadeusz – sekretarz
Groszkowski Brunon – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Duda Edward – przewodniczący
Baran Bogdan – członek
Seroczyński Bernard – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1975r.-1978r.
Dębowski Walenty – przewodniczący
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Kozłowski Cyryl – sekretarz
Nidźworski Leon – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Fleran Alojzy – przewodniczący
Olech Jan – członek
Wiśniewski Stefan – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Rożentalu: 1978r.-1980r.
Nidźworski Leon – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Groszkowski Brunon – sekretarz
Fleran Alojzy – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Kozłowski Cyryl – przewodniczący
Olech Jan – członek
Wiśniewski Stefan – członek

W 1979r. dokonano zmiany nazwy Koła na Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie.

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1980r.-1982r.
Nidźworski Leon – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Groszkowski Brunon – sekretarz
Fleran Alojzy – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Kozłowski Cyryl – przewodniczący
Olech Jan – członek
Wiśniewski Stefan – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1982r.-1984r.
Nidźworski Leon – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Groszkowski Brunon – sekretarz
Fleran Alojzy – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Kozłowski Cyryl – przewodniczący
Olech Jan – członek
Wiśniewski Stefan – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1984r.-1986r.
Nidźworski Leon – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Groszkowski Brunon – sekretarz
Fleran Alojzy – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Kozłowski Cyryl – przewodniczący
Olech Jan – członek
Przekwas Stanisław – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1986r.-1990r.
Nidźworski Leon – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Przekwas Stanisław – sekretarz
Olech Jan – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Wiśniewski Kazimierz – przewodniczący
Czudec Henryk – członek
Groszkowski Brunon – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1990r.-1992r.
Wiśniewski Kazimierz – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Przekwas Stanisław – sekretarz
Olech Jan – skarbnik (od 1991 Stanisław Sosiński)

Skład komisji rewizyjnej:
Orzechowski Kazimierz – przewodniczący
Czudec Henryk – członek (od 1991 Stanisław Dziomba)
Groszkowski Brunon – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1992r.-1994r.
Wiśniewski Kazimierz – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Przekwas Stanisław – sekretarz
Sosiński Stanisław – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Orzechowski Kazimierz – przewodniczący
Groszkowski Brunon – członek
Dziomba Stanisław – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1994r.-1997r.
Czudec Henryk – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Płoski Bogdan – sekretarz
Olech Jan – skarbnik
Rosiak Marek – członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:
Dębowski Walenty – przewodniczący
Orzechowski Kazimierz – członek
Cholawo Kazimierz – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 1997r.-2000r.
Czudec Henryk – prezes
Orzechowski Kazimierz – v-ce prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Piszczatowski Wojciech – sekretarz
Chylewski Andrzej – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Sosiński Stanisław – przewodniczący
Filarski Andrzej – członek
Licznerski Franciszek – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 2000r.-2005r.
Czudec Henryk – prezes
Orzechowski Kazimierz – v-ce prezes (od 2003r. Olech Jan)
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Piszczatowski Wojciech – sekretarz
Dziomba Stanisław – skarbnik (od 2003r. Groszkowski Julian)

Skład komisji rewizyjnej:
Sosiński Stanisław – przewodniczący
Filarski Andrzej – członek
Licznerski Franciszek – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 2005r.-2010r.
Czudec Henryk – prezes
Grzonkowski Stanisław – łowczy
Olech Jan – podłowczy
Piszczatowski Wojciech – sekretarz
Groszkowski Julianskarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Sosiński Stanisław – przewodniczący
Filarski Andrzej – członek
Licznerski Franciszek – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 2010r.-2015r.
Czudec Henryk – prezes (od 2014r. p.o. Siatkowski Stanisław)
Olech Jan – łowczy
Wiśniewski Kazimierz – podłowczy (do 2012)
Siatkowski Stanisław – podłowczy
Piszczatowski Wojciech – sekretarz
Groszkowski Julian – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Sosiński Stanisław – przewodniczący
Filarski Andrzej – członek
Licznerski Franciszek – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 2015r.-2019r.
Wojciech Piszczatowski – prezes  (do 14.04.2019) od Jarosław Wiśniewski
Olech Jan – łowczy, (od 24.04.2016 – Edmund Babski), (od 2018 p.o. łowczego Dawid Nowakowski)
Siatkowski Stanisław – podłowczy (1.02.2019 – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów),
Dawid Nowakowski – sekretarz (do 14.04.2019 od Łowczy Koła)
Groszkowski Julian – skarbnik

Łukasz Niewielski-sekretarz (od 14.04.2019)

Janusz Mierzyński-podłowczy (od 14.04.2019) 

Skład komisji rewizyjnej:
Sosiński Stanisław – przewodniczący
Filarski Andrzej – członek
Licznerski Franciszek – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 2019-2023r.

Jarosław Wiśniewski – prezes koła (od 14.04.2019 r.)
Dawid Nowakowski – łowczy koła (od 14.04.2019 r.)
Janusz Mierzyński – podłowczy koła (od 14.04.2019 r.)
Łukasz Niewielski- sekretarz (od 14.04.2019 r.)
Julian Groszkowski – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Sosiński Stanisław – przewodniczący
Filarski Andrzej – członek
Licznerski Franciszek – członek

Skład Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Lubawie: 2023r. -obecny
Jarosław Wiśniewski – prezes koła
Dawid Nowakowski – łowczy koła
Janusz Mierzyński – podłowczy koła
Łukasz Niewielski- sekretarz
Jan Kisiel – skarbnik

Skład komisji rewizyjnej:
Wojciech Piszczatowski – przewodniczący

Julian Groszkowski – członek komisji

Stanisław Sosiński – członek komisji
Licznerski Franciszek – członek komisji