Odznaczenia

MEDAL ODZNACZENIE IMIĘ I NAZWISKO DATA
Złom +Grzonkowski Stanisław 1993
Medal Św. Huberta +Grzonkowski Stanisław 2003
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej +Grzonkowski Stanisław
Olech Jan
+Czudec Henryk
Groszkowski Brunon
Piszczatowski Wojciech
1984
2003
2006
2014
2024
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej +Grzonkowski Stanisław
Groszkowski Brunon
Olech Jan
+Czudec Henryk
+Baran Bogdan
Piszczatowski Wojciech
Sosiński Stanisław
+Siatkowski Stanisław
Ługiewicz Stanisław
1978
1985
1997
1999
2004
2014
2019
2019
2020
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej +Grzonkowski Stanisław
+Czudec Henryk
Groszkowski Brunon
+Baran Bogdan
Olech Jan
Orzechowski Kazimierz
Piszczatowski Wojciech
+Wiśniewski Kazimierz
Ługiewicz Stanisław
Sosiński Stanisław
Filarski Andrzej
+Siatkowski Stanisław
Groszkowski Julian
Olech Zbigniew
Wiśniewski Jarosław
Nowakowski Dawid
Licznerski Franciszek
1974
1976
1976
1976
1988
2004
2004
2004
2010
2010
2014
2014
2014
2014
2020
2023
2024
Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur +Grzonkowski Stanisław
Filarski Andrzej
Groszkowski Julian
Ługiewicz Stanisław
Piszczatowski Wojciech
Wiśniewski Jarosław
Orzechowski Kazimierz
Olech Zbigniew
+Wiśniewski Kazimierz
1998
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2010
2014
50 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim +Grzonkowski Stanisław
Groszkowski Brunon
2022
2022