Odznaczenia

MEDAL ODZNACZENIE IMIĘ I NAZWISKO DATA
Złom Grzonkowski Stanisław 1993
Medal Św. Huberta Grzonkowski Stanisław 2003
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej Grzonkowski Stanisław
Olech Jan
Czudec Henryk
Groszkowski Brunon
1984
2003
2006
2014
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Grzonkowski Stanisław
Groszkowski Brunon
Olech Jan
Czudec Henryk
Baran Bogdan
Piszczatowski Wojciech
Sosiński Stanisław
Siatkowski Stanisław
Ługiewicz Stanisław
1978
1985
1997
1999
2004
2014
2019
2019
2020
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Grzonkowski Stanisław
Czudec Henryk
Groszkowski Brunon
Baran Bogdan
Olech Jan
Orzechowski Kazimierz
Piszczatowski Wojciech
Wiśniewski Kazimierz
Ługiewicz Stanisław
Sosiński Stanisław
Filarski Andrzej
Siatkowski Stanisław
Groszkowski Julian
Olech Zbigniew
Wiśniewski Jarosław
Nowakowski Dawid
1974
1976
1976
1976
1988
2004
2004
2004
2010
2010
2014
2014
2014
2014
2020
2023
Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur Grzonkowski Stanisław
Filarski Andrzej
Groszkowski Julian
Ługiewicz Stanisław
Piszczatowski Wojciech
Wiśniewski Jarosław
Orzechowski Kazimierz
Olech Zbigniew
Wiśniewski Kazimierz
1998
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2010
2014
50 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim Grzonkowski Stanisław
Groszkowski Brunon
2022
2022