Blog

Budowa fundamentów pod wiatę – czerwiec 2020

W dniu 31.05.2020 zostało wytyczone miejsce posadowienia wiaty. W kolejnym etapie zostały wykonane prace ziemne związane z wykopaniem otworów pod stopy fundamentowe. Prace te zostały wykonane przez członków koła i stażystów w dniach 3/4.06.2020.  Szalowanie fundamentów wraz z montażem wcześniej skręconego zbrojenia odbyło się w dniu 6.06.2020. Zalanie betonem stóp fundamentowych miało miejsce w dniu 8.06.2020. Prace związane z wierceniem i montażem kotew zostały wykonane w dniu 16.06.2020. Dodatkowo w dniu 27.06.2020 została wyrównana ziemia. Na tym zakończyły się prace związane z wykonaniem fundamentów pod wiatę i przygotowaniem terenu pod dalszy etap budowy związany z montażem konstrukcji drewnianej. Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w w/w pracach.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav