Blog

Akcja sprzątania drogi do Borku – 29.04.2021 r.

W dniu 29.04.2021 r. Członkowie Koła Łowieckiego „Ryś” z Lubawy oraz stażyści przeprowadzili akcję sprzątania śmieci, które zostały nielegalnie porzucone na drodze prowadzącej do lasu Borek. Akcja została zorganizowana przy współudziale Urzędu Gminy w Lubawie, który przekazał worki do zbiórki odpadów oraz uzgodnił z firmą obsługującą teren gminy Lubawa odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów. Finał dwugodzinnej akcji nie jest jednak optymistyczny. Kilkunastoosobowa grupa myśliwych i stażystów zebrała 60 worków odpadów zmieszanych oraz około 20 worków segregowanych (szkło i plastiki). Dodatkowo na stercie z odpadami znalazło się ponad 20 opon, części samochodowe i eternit. Trudno jest zrozumieć co kieruje ludźmi, którzy pozbywają się odpadów porzucając je na tej drodze oraz w lesie Borek, równocześnie i tak ponosząc opłaty za ich odbiór.  Należy nadmienić, że długość oczyszczonej drogi wyniosła zaledwie 1,2 km.

W tym miejscu Zarząd Koła serdecznie dziękuje pracownikom Urzędu Gminy w Lubawie za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu tej akcji. Podziękowania kierujemy do  myśliwych, stażystów oraz pozostałych osób, które pomimo niesprzyjającej aury odpowiedziały na prośbę o pomoc.

Mamy nadzieję, że w przyszłości nie będzie konieczności przeprowadzania takich akcji, a edukacja społeczeństwa przyniesie zamierzone efekty.

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

burst

 

dav