Blog

Wykonanie pokrycia dachu – 10.2020 r.

Kolejny etap prac przy budowie wiaty był związany z wykonaniem pokrycia dachu, wyrównaniem terenu wewnątrz wiaty oraz zmontowaniem tymczasowych stołów i ławek. Wszystkie prace zostały wykonane przez członków Koła w dniach 3,7,10,24.10.2020 r.

sdr

dav

sdr

sdr