Blog

Szkolenie sędziów kynologicznych 22.01.2022 r.

W dniu 22.01.2022 r. na terenie obwodu 330 oraz 331 odbyło się szkolenie sędziów kynologicznych Klubu jamnika. Szkolenie zostało przeprowadzone  na stogach oraz norach. Osoby uczestniczące w szkoleniu uczyły się w jaki sposób oceniać pracę jamników w warunkach naturalnych.