Blog

Strzelanie kontrolne – strzelnica LOK Iława 23.06.2019 r.

W dniu 23.06.2019 r. na strzelnicy LOK-u w Iławie zostało przeprowadzone strzelanie kontrolne połączone ze szkoleniem z zakresu ASF.

Strzelanie przeprowadził instruktor strzelectwa Wojciech Piszczatowski.