Blog

Re-introdukcja kuropatw 2015

Jak co roku nasze Koło bierze udział w re-introdukcji kuropatw z własnych środków zakupuje się ptaki i zasila obwód 330 i 331 .