Blog

Praca na działce – kwiecień 2022

W dniach 1 i 2 kwietnia rozpoczęły się wiosenne prace na działce. W tych dniach były prowadzone były dalsze działania związane z budową wiaty. Polegały one na wykonaniu stelaży pomiędzy słupami, do których rozpoczęliśmy montowanie desek. Równolegle odbywały się prace związane z grabieniem liści oraz uporządkowaniem sterty drewna.