Blog

Polbruk w wiacie – 08.2021r.

W sierpniu 2021 r. zostały wykonane prace związane z położeniem polbruku w wiacie myśliwskiej. W pierwszej fazie zostały zamontowane krawężniki. Następnie został wyrównany i zawibrowany żwir, na który został wysypany i wyrównany „chudy beton”. Na tej podbudowie została ułożona kostka na podsypce piaskowej. Prace wykonał Jan Kisiel przy wsparciu członków koła, rezydentów i stażystów.